Hoe ga ik te werk?

Voor mij is in therapie gaan ‘bewegen’.

Bewegen naar het begrijpen van elkaar, naar het toelaten van emoties, naar een positiever denken, naar verandering, naar het loslaten van, … 

Kennismakingsgesprek
Tijdens het kennismakingsgesprek (duur: +/-70 min.) leg ik uit wie ik ben en hoe ik werk. Ik probeer ik een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de bezorgdheden. Op basis van de informatie stellen we samen een plan van aanpak op. 
Gesprekken
Een sessie therapie duurt ongeveer 60 min. Hoe zo een sessie verloopt is iedere keer verschillend en is persoonsgebonden. Deze gesprekken vinden wekelijks, tweewekelijks of maandelijks plaats naargelang de nood. 

Tarieven

Als erkend psycholoog en therapeut is er terugbetaling mogelijk via de mutualiteit.

Voor eerstelijnspsychologische zorg:
Binnen de conventie zijn er een aantal volledig terugbetaalde sessies mogelijk via de tussenkomst van het RIZIV.

Opmerking: wanneer u niet aanwezig kan zijn op een afspraak, gelieve de dag voordien te verwittigen. Bij afwezigheid zonder voorafgaande verwittiging zal alsnog een kost van €20 aangerekend worden.