Sterk als een rots … wendbaar als water

ROTS = voor jezelf opkomen, grenzen aangeven, weten wat je wil, zelfvertrouwen uitstralen,… We ontwikkelen onze kracht en weerbaarheid.

WATER = contact maken, luisteren, rekening houden met de ander,… We ontwikkelen ons vermogen om met anderen samen te spelen en te leven.

Het Rots en Waterprogramma heeft als doel het welbevinden van kinderen te vergroten en sociale problemen waaronder pesten, conflicten, uitsluiting en grensoverschrijdend gedrag te verminderen.

In de Rots en Water training worden fysieke oefeningen en spel afgewisseld met momenten van zelfreflectie en gesprek. We oefenen dit ook steeds in groep om de transfer naar het echte leven te vergroten. We gaan van doen naar denken en dan naar praten en niet omgekeerd.

Wanneer
Verschillende keren per jaar starten we een 3-daagse rots -en watertraining op in kleine groepjes. Communicatie over de data volgt steeds op deze website en op Instagram.
Voor wie
De training is geschikt voor kinderen tussen de 9 en 12 jaar.
Kostprijs
Voor verdere informatie kan je contact opnemen (3 sessies van 1u30 min. + intakegesprek en evaluatiegesprek).
De groepjes starten op na een deelname van min. 3 kinderen.