Therapie

Voor mij is in therapie gaan ‘bewegen’.

Bewegen naar het begrijpen van elkaar, naar het toelaten van emoties, naar een positiever denken, naar verandering, naar het loslaten van, … 

Hoe ga ik te werk?

Kennismakingsgesprek
Tijdens het kennismakingsgesprek (duur: +/-70 min.) leg ik uit wie ik ben en hoe ik werk. Ik probeer ik een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de bezorgdheden. Op basis van de informatie stellen we samen een plan van aanpak op. 
Gesprekken
Een sessie therapie duurt ongeveer 50 min. Hoe zo een sessie verloopt is iedere keer verschillend en is persoonsgebonden. Deze gesprekken vinden wekelijks, tweewekelijks of maandelijks plaats naargelang de nood.